Eenvoudige offsite back-up met Veeam

Veeam Coud Connect is vanaf versie 8 beschikbaar voor alle betaalde edities van de Veeam Back-up & Replication software. Middels een beveiligde verbinding wordt data encrypted bij een cloudprovider geplaatst. Een simpele en veilige offsite kopie van deze back-up. Door Veeam Cloud connect in te zetten wordt het wel erg eenvoudig om de sterk geadviseerde 3-2-1 regel te hanteren voor back-ups:

  • Zorg voor 3 kopieën van uw data
  • Plaats deze kopieën op 2 verschillende opslagmedia
  • Bewaar minimaal 1 kopie op een andere locatie

De laatste regel vereist uiteraard een tweede datacenter/computerruimte of een oplossing gebaseerd op tape. Een tweede site is kostbaar, zeker al deze nog niet beschikbaar is. Tapes zijn lastig, kosten veel tijd en zijn gevoelig voor bijvoorbeeld verlies en diefstal.

Veeam Cloud Connect is de gemakkelijkste manier om toch de data buiten de deur te plaatsen en de 3-2-1 regel volledig te kunnen volgen. De koppeling naar een Cloud Connect partner is volledig geïntegreerd in de Veeam Software en is in enkele seconden geconfigureerd als target voor uw back-up data. In het geval van beperkt beschikbare bandbreedte kan de optionele WAN acceleratie functie uitkomst bieden.

De kosteneffciente cloudopslag is ook uitermate geschikt voor het plaatsen van back-ups met een lange bewaartermijn. De opslageisen van uw interne omgeving blijven beperkt en hoeven niet berekend te zijn op de eisen van die lange bewaartermijnen.

 

Gaat dat allemaal wel lukken voor mijn omgeving?

Om te bepalen wat er nodig is om grote hoeveelheden data buiten de deur te plaatsen biedt NextStep24 een uitgebreide inventarisatie aan. Uw omgeving wordt een vooraf bepaalde tijd gemonitord. Een zogenaamd "changerate report" geeft aan wat de dagelijkse veranderingen zijn per applicatie. Deze gegevens worden verwerkt en besproken. Zo worden vervelende verassingen voorkomen en kan de planning gestart worden voor een realistische oplossing!

Onze Cloud Connect partner: HostedXL

Met onze partner HostedXL hebben wij een uitermate geschikt Cloud Connect target voor u. De diensten van HostedXL zijn er om klanten te ontzorgen. Zo ook de Veeam Cloud Connect dienst. Met twee actieve datacenters in de regio Rotterdam blijft de data gegarandeerd in Nederland. U weet altijd waar u data staat en kan hier ten alle tijden over beschikken. Ook is het helder waar u moet zijn bij vragen of hulp, iets wat bij public cloud providers vaak niet vanzelfsprekend is.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de Veeam Cloud Connect dienst. Wij lichten graag de mogelijkheden nog eens persoonlijk toe!