MVO

NextStep24 maakt onderdeel uit van de NEMESYS groep die in 2015 haar 25 jarig bestaan vierde en voor NextStep24 een gezonde financiële basis vormt.

Binnen NEMESYS heerst de mening dat je als bedrijf ook verantwoordelijkheid en betrokkenheid moet tonen op sociaal maatschappelijk gebied.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steunt NEMESYS diverse goede doelen, sponsoren zij een aantal sportverenigingen en -activiteiten en hanteren zij een duidelijk milieubeleid.

Erkend leerbedrijf

NEMESYS is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aangemerkt als ‘Erkend Leerbedrijf’. Wij vinden het opleiden en hebben van goed gekwalificeerd personeel belangrijk voor de toekomst van ons bedrijf. Daarom bieden wij ieder jaar jongeren in een beroepsopleiding de kans bij ons stage te lopen.

Goede doelen

NEMESYS is o.a. verbonden aan onderstaande goede doelen:

 • Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Victory 4 All
 • Ronald McDonald
 • Stichting Roparun
 • Stichting Vrienden van de Hoop
 • Stichting Voedselbank Hoeksche Waard

Sponsoring

NEMESYS is sponsor van o.a. onderstaande sportverenigingen en -activiteiten:

 • V.V. SHO (Co-hoofdsponsor)
 • V.V. OSV Oud-Beijerland
 • V.V. Strijen
 • S.V. Heinenoord
 • V.V. SSS
 • V.V. Binnenmaas
 • V.V. Piershil
 • V.V. NBSVV
 • S.V. Ventura Sport
 • V.V. ZBVH
 • V.V. Zinkwegse Boys
 • Roparun
 • BiWanTo

Milieubeleid

NEMESYS hanteert een milieubeleid wat is vastgelegd in het Arbo- en Milieuhandboek. Hierin streeft men ernaar om duurzame middelen aan te schaffen en te gebruiken. Gebruiksmiddelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet en op een verantwoorde manier afgevoerd, zodat de belasting op het milieu zo laag mogelijk is.

Binnen de NEMESYS groep zijn er diverse afvalstoffen, die worden op een veilige en verantwoorde manier afgevoerd. Veilig, zodat er geen gevaar ontstaat voor de werknemers en verantwoord om de belasting voor het milieu zo klein mogelijk te houden. De aanwezige afvalstoffen zijn in een aantal categorieën ingedeeld. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verzamelen en opslaan van de afvalstoffen, volgens de daarvoor vastgestelde procedure.