De vijf grootste uitdagingen op het gebied van cybersecurity

De vijf grootste uitdagingen rondom cybersecurity

22 mei 2023

"Ontdek vijf belangrijke uitdagingen op het gebied van cybersecurity, inclusief tips om ransomware-aanvallen te voorkomen en veilig in de cloud te werken. Leer hoe menselijke fouten kunnen leiden tot cyberaanvallen en ontdek de impact van de nieuwe NIS2-richtlijn. Daarnaast krijg je inzicht in het omgaan met onbekende kwetsbaarheden en hoe je je bedrijf kunt beschermen tegen schade. Optimaliseer de beveiliging van je IT-omgeving met onze expertise.

Ransomware-aanvallen

Beveiliging tegen cyberaanvallen blijft een enorme uitdaging voor organisaties, omdat deze aanvallen steeds frequenter en geavanceerder worden. Als gevolg van zo'n aanval kan er enorme schade worden aangericht, variërend van financiële schade en reputatieschade tot verlies van klanten. Het is daarom van vitaal belang om proactieve maatregelen te nemen om zowel de organisatie als de medewerkers te beschermen.

In deze blog worden vijf belangrijke uitdagingen besproken waar organisaties mee te maken hebben op het gebied van cybersecurity, samen met tips over hoe deze uitdagingen kunnen worden aangepakt.

Ransomware-aanvallen vormen wereldwijd een toenemende dreiging, waarbij cybercriminelen gegevens stelen en deze pas vrijgeven na betaling van losgeld. Voorheen was het verdienmodel van ransomware gebaseerd op het aanvallen van grote aantallen systemen, maar er is een nieuwe werkwijze in opkomst waarbij gericht wordt aangevallen op organisaties die een hoog losgeldbedrag kunnen betalen. Het doel van deze aanvallen is voornamelijk financieel gewin.

Hoewel het voorkomen van ransomware-aanvallen niet volledig mogelijk is, zijn er wel maatregelen die genomen kunnen worden om het risico te verkleinen. Zo kan de toegang tot systemen van buitenaf beperkt worden door medewerkers alleen toegang te geven via een VPN-verbinding.

Het segmenteren van het netwerk kan ook helpen, door systemen die niet met elkaar hoeven te communiceren op te delen in segmenten en gebruikers alleen toegang te geven tot de systemen die ze nodig hebben.

Daarnaast is het belangrijk om systemen regelmatig bij te werken met updates en patches om bescherming te bieden tegen bedreigingen van buitenaf.

Werken in de cloud

 Cloud computing is een essentiële tool geworden voor organisaties vanwege de vele voordelen op het gebied van compliance, kostenbesparing, productiviteit en gebruiksgemak. Het is echter belangrijk om rekening te houden met nieuwe uitdagingen die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt, zoals gegevensbescherming, verminderde beheersbaarheid en toegangscontrole. Om deze risico's te minimaliseren, zijn hier enkele tips voor veilig werken in de cloud:

 1. Voer een uitgebreide risicoanalyse uit voordat je begint met het implementeren van clouddiensten. Identificeer de beveiligingsrisico's voor jouw organisatie en de mogelijke gevolgen van een incident.
 2. Classificeer je data om inzicht te krijgen in de gevoeligheid ervan, zodat je passende beveiligingsmaatregelen kunt nemen en ongeautoriseerde toegang kunt voorkomen. Dit helpt ook bij het efficiënt beheren van de data.
 3. Laat audits uitvoeren om te voldoen aan de juiste regelgeving, potentiële beveiligingsrisico's tijdig te signaleren en zicht te houden op de betrouwbaarheid en kwaliteit van de clouddienstverlener.

Arctic Wolf image voor blog

Menselijke fouten en factoren

Menselijke fouten zijn een van de meest voorkomende oorzaken van cyberaanvallen. Voorbeelden hiervan zijn zwakke wachtwoorden, het gebruik van openbare netwerken en het klikken op phishing-links. Vaak gebeurt dit niet met opzet, maar uit onwetendheid. Het is daarom cruciaal om bewustzijn te creëren onder medewerkers.

 1. Om dit te doen, is het belangrijk om een duidelijk beleid op te stellen en gebruikers actief te informeren over veiligheidsprotocollen. Leg uit wat de invloed van een cyberaanval kan zijn op de organisatie en leg uit hoe medewerkers kunnen bijdragen aan het voorkomen van aanvallen door de protocollen te volgen.
 2. Een andere belangrijke maatregel is het instellen van multifactorauthenticatie. Dit maakt het voor hackers moeilijker om toegang te krijgen tot systemen en accounts met een zwak wachtwoord.
 3. Het is ook van belang om medewerkers te trainen in het herkennen van spam en phishing en om een proces in te richten waarbij zij risico's, zoals malafide e-mails, kunnen melden.

NIS2

Vanaf oktober 2024 treedt de nieuwe Europese NIS2-richtlijn voor cybersecurity in werking. Deze richtlijn stelt strengere eisen aan IT-beveiliging en is verplicht voor 'kritieke' bedrijven en organisaties, zoals banken, ziekenhuizen en OV-bedrijven. Maar zelfs voor 'niet-kritieke' organisaties is het raadzaam om te voldoen aan de NIS2-richtlijn, omdat cybercriminelen steeds geavanceerder en brutaler worden. Het is daarom essentieel om uw IT-infrastructuur goed te beveiligen en NIS2 biedt daarvoor een goede leidraad.

Hier zijn enkele tips om uw cybersecurity te verbeteren:

 1. Geef medewerkers alleen toegang tot data en systemen die noodzakelijk zijn voor hun werk. Op deze manier beperkt u de handelingen die kunnen worden uitgevoerd bij een cyberaanval vanuit een gehackt account.
 2. Ontwikkel duidelijke procedures voor het melden van incidenten en zorg ervoor dat medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Maak medewerkers bewust van de gevolgen van het niet naleven van de procedures.
 3. Zorg voor multifactorauthenticatie. Hierdoor wordt het voor hackers moeilijker om toegang te krijgen tot uw systemen en accounts waarvoor zwakke wachtwoorden zijn ingesteld.

Zwaktes die niet bekend zijn

 Voor de eigenaren van systemen en softwareontwikkelaars zijn onbekende kwetsbaarheden een grote uitdaging. Indien er een zwakke plek in het systeem bestaat die onbekend is, kan er geen update of patch uitgebracht worden om deze op te lossen. Dit biedt een kans voor gevorderde hackers om hier misbruik van te maken.

Om deze uitdaging aan te gaan, kunnen verschillende maatregelen genomen worden:

 • Houd de systemen nauwlettend in de gaten en implementeer detectiemiddelen om verdacht gedrag te signaleren. Maak hierbij duidelijke protocollen om bij dreiging effectief te kunnen handelen.
 • Blijf op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot bekende bedreigingen en onbekende kwetsbaarheden.
 • Voer regelmatig penetratietesten uit, indien mogelijk door een externe partij die hierin gespecialiseerd is.

Bescherm je bedrijf tegen schade met de juiste beveiligingsmaatregelen. Cybercriminelen worden steeds slimmer en gebruiken geavanceerde technieken. Om je bedrijf te beschermen tegen aanvallen van buitenaf is het daarom cruciaal om de juiste beveiligingsmaatregelen te implementeren. Hiermee minimaliseer je het risico op schade, verlies van gegevens of in het ergste geval onderbreking van de bedrijfsprocessen.

Heb je hulp nodig bij het optimaal beveiligen van je IT-omgeving? Wij denken graag met je mee.

© NextStep24 B.V.

> Kom in contact!

Laat je e-mailadres achter en wij nemen contact met je op! 

> Contact

NextStep24
Overschieseweg 306
3112 NC Schiedam

Tel: +31 (0)10 3007890
E-mail: info@nextstep24.nl

Webdesign: Online Beeldvorming