maatschappelijk verantwoord ondernemen

> Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij NextStep24 is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al een tijd een speerpunt binnen de organisatie. NextStep24 vindt het belangrijk dat er bij de fabrikanten waarmee zij samenwerkt niet alleen oog is voor kwaliteit, maar ook voor de situatie waaronder de producten geproduceerd worden. NextStep24 kijkt naar de footprint van het eigen bedrijf, maar nog belangrijker is dat NextStep24 adviseur én beïnvloeder wil zijn in de gehele keten.

> KETENVERANTWOORDELIJKHEID
Hoe doet NextStep24 dit?

Wij leveren uitsluitend A-merk apparatuur van gerenommeerde fabrikanten. Al deze fabrikanten zijn aangesloten bij de internationale gedragscode EICC, die focus legt op een aantal deelgebieden van Corporate Social Responsibility. Meer informatie over deze gedragscode kunt u vinden op www.eicc.info.

Veilig en
verantwoord!

NextStep24 hanteert een milieubeleid waarin wij ernaar streven om duurzame middelen aan te schaffen en te gebruiken. Gebruiksmiddelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet en op een verantwoorde manier afgevoerd, zodat de belasting op het milieu zo laag mogelijk is.

Binnen NextStep24 zijn er diverse afvalstoffen, die op een veilige en verantwoorde manier worden afgevoerd. Veilig, zodat er geen gevaar ontstaat voor de werknemers en verantwoord om de belasting voor het milieu zo klein mogelijk te houden. De aanwezige afvalstoffen zijn in een aantal categorieën ingedeeld. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verzamelen en opslaan van de afvalstoffen, volgens de daarvoor vastgestelde procedure.

> Wat zijn de belangrijkste onderdelen voor NextStep24 als het gaat om duurzaam ondernemen?

  • Lagere kosten: Inzet op minder onkosten door een lager energieverbruik, minder afval en een lager ziekteverzuim.
  • Efficiënter werken: Efficiëntere werkprocessen die naast ergernis ook tijd en geld besparen.
  • Productiever personeel: Gemotiveerder en productiever personeel door ze te betrekken bij de positieve toekomstvisie. Investeren in de sociale kant van het bedrijf zorgt voor extra waardering en inzet van werknemers.
  • Personeelsbehoud: MVO zorgt voor ons ook voor aanwas en behoud van medewerkers, met de aankomende krapte op de arbeidsmarkt, geen slecht vooruitzicht.
  • Concurrerend: Betere concurrentiepositie en nieuwe potentiële klanten ( vooral bedrijven zoals wij die duurzaam werken eisen dat ook van hun leveranciers. Echter prijs geeft uiteindelijk nog wel vaak de doorslag.
  • Meer innovatie: Wij vinden dat duurzaam ondernemen gaat vaak gepaard gaat met meer transparantie en innovatie. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen krijgen daardoor sneller en beter voet aan de (bedrijfs)grond.
    Beter milieu: Niet direct in het bedrijfsbelang, maar wij zien dat duurzaam ondernemen door iedereen vanzelfsprekend ook zorgt voor een schoner milieu en minder armoede op de wereld.
> Bel mij terug

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug.

> Contact

NextStep24
Overschieseweg 304
3112 NC Schiedam

Tel: +31 (0)10 3007890
E-mail: info@nextstep24.nl